Denmark

Global Compact i Danmark

Global Compact Network Denmark er et lokalt netværk for danske virksomheder og organisationer, der forpligter sig til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid. Med afsæt i Global Compacts ti principper og FNs verdensmål tjener netværket at inspirere og facilitere danske virksomheders arbejde med social ansvarlighed og bæredygtighed som værdiskabende for medlemmernes forretningsgrundlag og samfundet. Dertil skal netværket være samlingspunkt for virksomheder og organisationer, der ønsker at føre dialog om konkrete og praktiske problemstillinger indenfor sektorer og brancher.

Globalt Compact Network Denmarks hjemmeside er under opbygning og vil blive tilgængelig snarest.

Vision:

Vi vil gerne være anerkendt som verdens mest værdiskabende nationale UNGC netværk.

Mission:

Vores mission er at inspirere og facilitere, at danske virksomheder arbejder med bæredygtighed, som værdiskabende for kerneforretningen og ved at understøtte Global Compacts 10 principper.

Netværket er virksomhedsdrevet og engagerer både virksomheder, civilsamfund og andre interessenter for at skabe værdi for medlemmerne.

Hvad er Global Compact

Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar med flere end 9700 medlemsvirksomheder og -organisationer fra mere end 160 lande. Initiativet har til formål at fremme etisk forretningsadfærd, idet det forpligter medlemsvirksomheder til at engagere sig i, og arbejde aktivt med, ansvarlig virksomhedsførelse gennem tilslutning til et fælles værdigrundlag bestående af 10 principper. Principperne er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

De 10 principper

Menneskerettigheder Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde; og

Princip 2: sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3: Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger;

Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde;

Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedsorienteret tilgang til miljømæssige udfordringer;

Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Kontakt

For mere information, kontakt Global Compact Network Denmark: info@globalcompact.dk.