Finland

Global Compact Finland Network – Global Compact Suomessa

Kansainvälinen Global Compact –aloite tarjoaa yrityksille yhden keinon arvioida yritystoiminnan kansainvälisiä vaikutuksia sekä kehittää riskienhallintaa. Keskeiset kansainvälisessä kaupassa mukana olevat suomalaisyritykset ovat olleet mukana Global Compact aloitteen perustamisesta vuodesta 1999 alkaen.

Tällä hetkellä Suomesta yli 60 aktiivisista  60 Global Compact –yritystä kuten Cargotec, Kesko, Metso, Metsä Group, Nokia, Outokumpu, UPM, StoraEnso, Vaisala ja Wärtsilä. Ne osallistuvat myös pohjoismaisen yritysverkoston www.gcnordic.net toimintaan.

Global Compact Finland Networkin toimintamallia ollaan parhaillaan uudistamassa. Lisätietoja antaa ICC Suomi / Timo Vuori.

Global Compact – 10 periaatetta suomeksi (The Ten Principles)

Global Compact –aloitteen periaatteet perustuvat ja ovat täten sopusoinnussa seuraavien yleismaailmallisten periaatteiden kanssa:

The Global Compact’s ten principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption enjoy universal consensus and are derived from: 

 • YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
  The Universal Declaration of Human Rights
 • ILO:n työelämän perusperiaatteita ja –oikeuksia koskeva julistus
  The International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
 • YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus
  The Rio Declaration on Environment and Development
 • YK:n korruption vastainen yleissopimus
  The United Nations Convention Against Corruption

Global Compact –aloitteessa pyydetään yrityksiä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään näitä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

The Global Compact asks companies to embrace, support and enact, within their sphere of influence, a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the environment, and anti-corruption: 

Ihmisoikeudet  (Human Rights)

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and 

Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.
Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses. 

Työelämä  (Labour)

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; 

Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 

Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Principle 5: the effective abolition of child labour; and 

Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.
Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Ympäristö  (Environment)

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; 

Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and 
  
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.
Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies 

Korruption vastaisuus  (Anti-Corruption)

Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.
Principle 10: Businesses should work against all forms of corruption, including extortion and bribery.