Sweden

Global Compact in Sweden

Svenska företag var tidiga i att ansluta sig till Global Compact. På samma sätt var det ett antal svenska CSR-ansvariga som var med när det nordiska nätverket etablerades. Idag består UN Global Compact av mer än 250 svenska signatärer och det Nordiska nätverket av ca 62 medlemsföretag från Sverige.

Det svenska nätverket koordineras av Margi Mataj, Policy Manager vid Internationella Handelskammarens (ICC) Svenska Nationalkommitté.

Kopplingen mellan ICC och FN:s Global Compact (UNGC) etablerades redan innan UNGC formellt lanserades under World Economic Forum i Davos 1999. Som representant för det internationella näringslivet var ICC djupt involverade i processen att arbeta fram ett globalt avtal för hur företag skulle agera ansvarsfullt. Relationen mellan ICC och UNGC är bestående, särskilt tydlig blir kopplingen för ICC Sverige som nu står som ordförande för Global Compacts Nordiska Nätverk två år framöver.

Vid frågor kontakta Margi Mataj.

Se även vår VERKTYGSLÅDA för konkreta redskap till ert arbete med UN Global Compact.