Sweden

Global Compact in Sweden

Svenska företag var tidiga med i att ansluta sig till Global Compact. På samma sätt var det ett antal CSR-ansvariga från svenska företag som var med när det nordiska nätverket etablerades. Idag består UN Global Compact av mer än 250 svenska signatärer och det Nordiska nätverket av ca 62 medlemsföretag från Sverige.

Det svenska nätverket koordineras av Philip Thormark.

Kopplingen mellan ICC och FN:s Global Compact (UNGC) etablerades redan innan UNGC formellt lanserades under World Economic Forum i Davos 1999. Som representant för det internationella näringslivet var ICC djupt involverade i processen att arbeta fram ett globalt avtal för hur företag skulle agera ansvarsfullt. Relationen mellan ICC och UNGC är består. ICC Sweden hade de senaste två åren, tills i juni i somras, haft ordförandeskapet för det Nordiska nätverket.

Med de nya implementeringarna 2018 har ett antal medlemmar därefter beslutat att skapa ett nätverk och har bildat en arbetsgrupp som arbetar med målet att starta ett nätverk under år 2018. Än så länge har det formats en arbetsgrupp/interimsstyrelse som ska leda processen  framåt och lägga grunden för det framtida svenska nätverket som kommer att kallas Global Compact Network Sweden. En kick-off/General Assembly planeras till våren 2018.

Har ni några frågor om förändringarna och det nya nationella nätverket, vänligen kontakta Philip Thormark.

Se även vår VERKTYGSLÅDA för konkreta redskap till ert arbete med UN Global Compact.